Info

Mijn naam is Debora van der Vliet en ik ben een beeldend kunstenaar en illustrator uit Amsterdam. 


TOT STOF
In mijn kunst staan emoties en de gelaagdheid van het menselijk bestaan centraal. TOT STOF is ontstaan doordat ik graag met mijn inlevingsvermogen, luisterend oor en vormgevingscapaciteiten een bijdrage wil leveren aan een persoonlijk en liefdevol afscheid. Naast de liefdevolle anekdotes miste ik op sommige uitvaarten (een zekere) warmte in de aankleding van het afscheid. Ik denk dat een lijkwade met een allesomvattend verhaal daar een verschil in kan maken. 

Met aandacht voor detail en mijn manier van vormgeven kan ik een lijkwade maken die een weerspiegeling is van jouw leven. Zodat de algehele aankleding van jouw uitvaart samen met de liefdevolle anekdotes een eenheid vormen.